W aspekcie podatkowym skrót PPL oznacza „Podatek od Przychodów Osób Fizycznych”. Jest to jedna z form opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce. Podatek ten jest pobierany od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Podatek od przychodów osób fizycznych jest pobierany przez pracodawców lub inne osoby wypłacające dochody z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia czy innej formy umowy cywilnoprawnej. Wysokość podatku zależy od wysokości osiąganego dochodu i obowiązujących progów podatkowych. Podatek od przychodów osób fizycznych jest regulowany przepisami Ordynacji Podatkowej.