Skrót NIP oznacza „Numer Identyfikacji Podatkowej”. Jest to unikalny, 10-cyfrowy numer nadawany każdemu przedsiębiorcy, instytucji lub organizacji w Polsce, który jest zobowiązany do płacenia podatków. NIP jest wykorzystywany przez organy podatkowe do identyfikacji podatników oraz do kontrolowania i przetwarzania informacji dotyczących podatków. NIP jest także niezbędny przy wystawianiu i otrzymywaniu faktur, zawieraniu umów i prowadzeniu innych transakcji handlowych. W Polsce numer NIP jest nadawany przez Ministerstwo Finansów po zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub zgłoszeniu zmian w danych przedsiębiorcy.