Mizzox.com używa plików cookie i podobnych technologii, takich jak znaczniki pikselowe, w celu świadczenia, ochrony, ulepszania i promowania swoich usług. Na potrzeby tej polityki wszystkie te technologie będą nazywane „plikami cookie”. Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat korzystania z tych technologii w odniesieniu do witryny internetowej i usług Mizzox.com.

 • Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem z naszych usług i strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  • Informacje ogólne
   • Administrator danych
    Administratorem Twoich danych osobowych jest Mizzox Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków, Polska, NIP 6793097640, REGON 123021515. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez e-mail: [email protected].
   • Cele przetwarzania danych
    Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
    • świadczenia usług zgodnie z naszą ofertą
    • obsługi klientów i odpowiedzi na zapytania
    • analizy statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej
    • zapewnienia bezpieczeństwa naszych usług i strony
    • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych
  • Rodzaje danych osobowych
   • Dane zbierane automatycznie
    Podczas korzystania z naszej strony internetowej i usług, automatycznie zbieramy informacje, takie jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej, systemie operacyjnym, czasie wizyty, itp.
   • Dane zbierane za zgodą
    Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z określonych usług lub funkcji, możemy poprosić o Twoją zgodę na zbieranie i przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, takich jak dane kontaktowe czy preferencje.
  • Prawa użytkownika
   Masz prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych
   • poprawienia lub uaktualnienia swoich danych osobowych
   • usunięcia swoich danych osobowych (w określonych przypadkach)
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
   • przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora
   • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach
  • Okres przetwarzania danych osobowych
   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania. Po osiągnięciu celu przetwarzania dane zostaną usunięte lub anonimizowane.
  • Ochrona danych
   Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, uszkodzeniem czy nieuprawnionym ujawnieniem.
  • Cookies
   Nasza strona internetowa może używać plików cookies. Jeśli nie wyrazisz na to zgody, możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki w celu blokowania plików cookies.
  • Zmiany w Polityce Prywatności
   Zachowujemy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Aktualna wersja Polityki Prywatności zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej, a wszelkie zmiany będą miały zastosowanie od daty publikacji.

   Niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 11.09.2023.

   Prosimy o regularne sprawdzanie naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco z naszymi praktykami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zobacz również