PESEL to skrót od „Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności”. Jest to unikatowy, 11-cyfrowy numer identyfikacyjny nadawany każdej osobie zameldowanej na stałe w Polsce, urodzonej po 31 grudnia 1929 roku. PESEL zawiera informacje o dacie urodzenia, płci oraz numerze porządkowym osoby w rejestrze. PESEL jest wykorzystywany przez różne instytucje państwowe i prywatne do identyfikacji i weryfikacji danych osobowych, np. przy zakładaniu konta bankowego, w urzędach skarbowych czy w placówkach medycznych. Numer PESEL jest chroniony przez prawo i może być udostępniany tylko w określonych przypadkach, np. na wniosek organów ścigania lub w celach medycznych.