Skrót VAT oznacza „Value Added Tax”, czyli podatek od wartości dodanej. VAT jest powszechnym podatkiem od towarów i usług, pobieranym na każdym etapie produkcji i dystrybucji towarów i usług. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które sprzedają towary lub usługi, są zobowiązane do pobierania VAT od swoich klientów i przekazywania go do organów podatkowych. W Polsce stawki VAT wynoszą obecnie 23%, 8% oraz 5% i zależą od rodzaju sprzedawanego towaru lub usługi. VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów budżetu państwa w większości krajów świata.