Dobra materialne to rzeczy, przedmioty lub produkty, które posiadają wartość materialną i fizyczną, a które mogą być przedmiotem handlu lub wymiany. Do dóbr materialnych zalicza się między innymi:

  • przedmioty codziennego użytku, takie jak odzież, obuwie, artykuły spożywcze, meble, sprzęt AGD/RTV itp.;
  • narzędzia i maszyny przemysłowe;
  • surowce i materiały, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych;
  • urządzenia i sprzęt techniczny, np. komputery, telefony, samochody, motocykle itp.;
  • budynki i nieruchomości, np. domy, mieszkania, hale magazynowe, obiekty przemysłowe.

Dobra materialne są ważne w gospodarce, ponieważ są podstawą produkcji i konsumpcji, a także stanowią źródło dochodu dla przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych. Wymiana dóbr materialnych ma miejsce w procesie handlu, w którym przedsiębiorstwa i konsumenci nabywają, sprzedają lub wymieniają produkty i usługi na rynku.