Delegowanie to forma organizacji pracy, polegająca na tym, że pracownik zostaje tymczasowo przeniesiony przez pracodawcę do pracy u innego pracodawcy lub na innej placówce, w ramach umowy między tymi pracodawcami. Przepisy regulujące delegowanie pracowników są zwykle zawarte w Kodeksie pracy lub w przepisach prawa pracy obowiązujących w danym kraju.

Podczas delegowania, pracownik zwykle zachowuje swoje dotychczasowe uprawnienia i zobowiązania, a także stosunek pracy z oryginalnym pracodawcą. W tym czasie pracodawca delegujący jest zobowiązany do wypłacania wynagrodzenia pracownikowi, podczas gdy pracodawca przyjmujący jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Delegowanie może mieć charakter zarówno wewnętrzny (w ramach jednej organizacji), jak i zewnętrzny (pomiędzy różnymi organizacjami). Często wykorzystywane jest w przypadku prac sezonowych, kontraktowych lub przy realizacji projektów. Delegowanie pozwala pracodawcom na elastyczne zarządzanie pracownikami i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb biznesowych.