Podatek od nieruchomości to podatek, który jest pobierany od właścicieli lub posiadaczy nieruchomości, takich jak domy, mieszkania, działki, lokale użytkowe, budynki przemysłowe czy magazyny.

Podatek ten pobierany jest przez organy podatkowe na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość podatku zależy od wielu czynników, takich jak powierzchnia nieruchomości, jej przeznaczenie, lokalizacja czy wartość rynkowa.

Podatek od nieruchomości jest ważnym źródłem dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego, takich jak miasta, gminy czy powiaty. Dochody z podatku od nieruchomości są przeznaczane na finansowanie zadań publicznych, takich jak utrzymanie dróg, oświetlenia, szkół, placówek zdrowotnych czy inwestycji infrastrukturalnych.

Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych podatków lokalnych i jest pobierany niezależnie od tego, czy nieruchomość jest wykorzystywana komercyjnie czy tylko służy do celów prywatnych.