PIT to skrót od „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. Jest to podatek pobierany przez organy podatkowe od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli np. pracowników, przedsiębiorców, emerytów, rencistów czy studentów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany jest na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i obliczany jest na podstawie rocznego zeznania podatkowego, które każdy podatnik jest obowiązany złożyć do urzędu skarbowego.

Podatek PIT jest pobierany progresywnie, co oznacza, że wysokość podatku zależy od wysokości dochodu podatnika. Stawki podatku zmieniają się co roku i są ustalane przez ustawodawcę.

Podatek PIT jest ważnym źródłem dochodów dla państwa i pełni ważną rolę w finansowaniu wydatków publicznych, takich jak np. ochrona zdrowia, edukacja czy infrastruktura.