Holding mieszany to rodzaj holdingu, który posiada udziały lub akcje w różnych spółkach, ale niekoniecznie tylko w spółkach finansowych. W holdingu mieszany mogą znajdować się spółki z różnych branż lub sektorów gospodarki, takich jak przemysł, usługi, media, handel, czy też sektor publiczny.

Holding mieszany może działać na podobnych zasadach, co holding finansowy, czyli kontrolować spółki, w których posiada udziały, ale nie zawsze musi mieć wyłączną kontrolę nad nimi. Często holding mieszany działa jako spółka matka dla spółek zależnych, które prowadzą różne działalności, a holding koordynuje ich działania i decyzje strategiczne.

W przypadku holdingów mieszanych, zwykle istnieje możliwość wykorzystania synergii pomiędzy różnymi spółkami, które kontroluje holding. Na przykład, holding mieszany, który posiada spółki z branży żywnościowej i handlowej, może korzystać z sieci dystrybucyjnej jednej spółki, aby sprzedawać produkty innej spółki, co może przynieść obu spółkom korzyści.

Holdingi mieszane często powstają w wyniku fuzji lub przejęć różnych spółek i mogą stać się znaczącymi podmiotami na rynku, wpływając na sytuację konkurencyjną w danym sektorze.