Holding finansowy to rodzaj przedsiębiorstwa, które kontroluje i zarządza innymi spółkami, które zajmują się działalnością finansową, taką jak bankowość, ubezpieczenia, inwestycje, a także zarządzanie aktywami. Holding finansowy jest zwykle założony przez duże korporacje lub inwestorów, którzy chcą mieć kontrolę nad szeregiem spółek finansowych, ale jednocześnie chcą zachować ich odrębność prawną i operacyjną.

Holding finansowy posiada udziały lub akcje innych spółek, a także może udzielać im kredytów, aby zwiększyć ich kapitał lub pomóc w inwestycjach. Dzięki kontroli nad kilkoma spółkami finansowymi, holding finansowy ma większe możliwości w zarządzaniu ryzykiem i poziomem zysków, ponieważ może wykorzystać synergiczne efekty między różnymi spółkami.

Holdingi finansowe mogą być bardzo wpływowymi podmiotami na rynku finansowym, ze względu na ich zdolność do wpływania na politykę i decyzje podejmowane przez spółki, które kontrolują. W niektórych przypadkach holdingi finansowe były krytykowane za nadmierne skupienie władzy i potencjalne konflikty interesów.