Holding bankowy to rodzaj holdingu finansowego, który kontroluje lub posiada udziały w kilku bankach lub instytucjach finansowych. Holding bankowy działa jako spółka matka dla swoich spółek zależnych, którymi są zwykle banki lub inne instytucje finansowe, takie jak ubezpieczyciele lub fundusze inwestycyjne.

Holding bankowy zapewnia koordynację działań i strategii swoich spółek zależnych oraz dba o ich efektywność, kontrolując ich finanse i nadzorując ryzyka związane z działalnością bankową. Dodatkowo, holding bankowy może dostarczać swoim spółkom zależnym usługi administracyjne, technologiczne i inne usługi, które pomagają im działać na rynku.

Holding bankowy może także pozwolić na łatwiejszy dostęp do źródeł finansowania poprzez emisję obligacji lub akcji, co umożliwia pozyskanie środków na rozwój działalności swoich spółek zależnych.

Holdingi bankowe są zwykle regulowane przez organy nadzoru finansowego, takie jak Narodowy Bank Polski lub Europejski Bank Centralny, które kontrolują ich działalność i dbają o przestrzeganie przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych.