Franczyza to rodzaj umowy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, na mocy której franczyzobiorca nabywa licencję na korzystanie z nazwy, wizerunku i know-how franczyzodawcy. Franczyzodawca udostępnia franczyzobiorcy swój system prowadzenia działalności, w tym wiedzę i doświadczenie, w zamian za określoną opłatę lub procent od obrotów.

W ramach umowy franczyzobiorca ma możliwość korzystania z ustalonego systemu, w tym z doświadczenia i know-how franczyzodawcy. Franczyzodawca zapewnia wsparcie i szkolenia, dzięki którym franczyzobiorca może skutecznie prowadzić swoją działalność zgodnie z wymaganiami franczyzodawcy. W zamian za to franczyzobiorca płaci opłaty, które zwykle składają się z opłaty licencyjnej, opłaty marketingowej i prowizji od sprzedaży.

Franczyza jest popularnym modelem biznesowym, szczególnie w branżach takich jak gastronomia, usługi motoryzacyjne, handel detaliczny czy usługi edukacyjne. Dzięki franczyzie przedsiębiorca może skorzystać z już sprawdzonego modelu biznesowego, co zwiększa szanse na sukces, a jednocześnie prowadzić swoją działalność jako niezależny przedsiębiorca.