Faktura zaliczkowa to dokument wystawiany przez sprzedawcę przed wykonaniem całej umowy lub przed dostarczeniem całego zamówienia. Faktura zaliczkowa jest zwykle wystawiana, gdy klient zobowiązuje się do zapłaty części ceny przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru.

Faktura zaliczkowa ma takie same elementy jak zwykła faktura, zawiera jednak dodatkowe informacje, takie jak:

  • Wskazanie, że jest to faktura zaliczkowa
  • Kwotę zaliczki
  • Data wykonania usługi lub dostawy towaru
  • Kwotę do zapłaty po wykonaniu całej usługi lub dostarczeniu całego zamówienia

Faktura zaliczkowa umożliwia klientowi dokonanie zapłaty częściowej przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru, co pozwala mu na rozłożenie kosztów na dłuższy okres czasu. Dla sprzedawcy faktura zaliczkowa stanowi zabezpieczenie, że otrzyma część wynagrodzenia za wykonaną usługę lub dostarczony towar, a dla klienta – dowód, że zapłacił część ceny przed dostarczeniem całego zamówienia.