Gwarancja to zobowiązanie podmiotu, zwykle producenta lub sprzedawcy, do naprawy lub wymiany towaru w przypadku, gdy ten nie spełnia określonych warunków lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami konsumenta. Gwarancja daje konsumentowi pewność co do jakości i funkcjonalności kupionego towaru oraz zabezpieczenie w przypadku jego awarii lub nieprawidłowego działania.

Gwarancja może mieć różną formę, w zależności od branży i rodzaju produktu. Może być udzielana na określony czas, na przykład na rok, dwa lata lub dłużej. Może być też ograniczona do konkretnych elementów produktu lub określonych sytuacji. W przypadku gwarancji udzielanej przez producenta, jej warunki zwykle są określane w załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

Gwarancja jest ważnym instrumentem ochrony praw konsumenta, który może korzystać z niej w przypadku nieprawidłowości związanych z zakupionym produktem. Jednocześnie, gwarancja to również narzędzie marketingowe, które pozwala producentom i sprzedawcom na zwiększenie zaufania konsumentów i budowanie pozytywnego wizerunku marki.