Cedent to strona umowy ubezpieczeniowej, która przekazuje ryzyko ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela. Cedent może być osobą fizyczną lub prawną, która posiada interes ubezpieczeniowy i chce zabezpieczyć się przed ryzykiem, np. stratą finansową w przypadku wystąpienia szkody.

W ramach umowy ubezpieczeniowej, cedent przekazuje ryzyko ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela w zamian za wypłatę składki ubezpieczeniowej. Cedent może przekazać całość lub część ryzyka ubezpieczeniowego na rzecz ubezpieczyciela, w zależności od zawartej umowy i potrzeb ubezpieczeniowych.

W przypadku wystąpienia szkody, to ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania cedentowi, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczeniowej. Cedent ma także obowiązek informowania ubezpieczyciela o wszystkich okolicznościach mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, takich jak np. zmiana warunków eksploatacji sprzętu, zwiększenie ilości ubezpieczanych obiektów czy zmiana lokalizacji.