Koszty to wydatki lub nakłady, jakie ponosi się w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych. Mogą one obejmować różne rodzaje wydatków, takie jak koszty produkcji, koszty marketingu, koszty wynagrodzeń, koszty energii, koszty transportu, koszty administracyjne itp.

W rachunkowości, koszty są zapisywane w księgach jako obciążenie wyniku firmy. Mogą być podzielone na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie to te, które bezpośrednio dotyczą danego produktu lub usługi, np. koszty surowców, energii, czy siły roboczej. Koszty pośrednie to koszty, które nie są bezpośrednio związane z danym produktem lub usługą, np. koszty administracyjne, marketingowe, czy koszty wynajmu biura.

Koszty są ważnym elementem zarządzania finansowego, ponieważ ich kontrola i optymalizacja może przyczynić się do zwiększenia zysków firmy. Wiele firm stosuje różne strategie, takie jak kontrola kosztów, negocjacje z dostawcami, zmniejszenie marnotrawstwa, inwestycje w nowoczesne technologie, aby zminimalizować koszty i poprawić swoją rentowność.