Weksel in blanco to rodzaj weksla, który nie zawiera imienia i nazwiska osoby, której weksel jest adresowany (tzw. remitenta), a zamiast tego ma napisaną tylko nazwę lub frazę „komu będzie przedstawiony” lub podobne wyrażenie. Oznacza to, że weksel in blanco może być przepisany na dowolną osobę lub instytucję, która go posiada.

Weksel in blanco jest bardzo popularny w obrocie handlowym, ponieważ pozwala na większą elastyczność w transakcjach handlowych, a także na łatwiejsze obroty papierami wartościowymi. Przykładowo, sprzedawca może wystawić weksel in blanco na kwotę, którą ma otrzymać od swojego klienta, i przekazać go swojemu dostawcy jako gwarancję zapłaty za dostarczone towary. Dostawca może następnie przepisać weksel na swojego bankiera lub inną osobę, która jest zainteresowana zakupem papieru wartościowego.

Weksel in blanco może być wykorzystany jako zabezpieczenie kredytu, ponieważ pozwala na łatwe przepisanie weksla na osoby, które są zainteresowane jego nabyciem i pokryciem zobowiązania. Z drugiej strony, weksel in blanco jest również źródłem ryzyka dla właściciela, ponieważ przepisanie weksla na inną osobę może spowodować, że właściciel nie otrzyma w pełni spodziewanych środków pieniężnych.