Należność to zobowiązanie, które przysługuje wierzycielowi w stosunku do dłużnika. Oznacza to, że dłużnik jest zobowiązany do spełnienia określonej świadczenia na rzecz wierzyciela, np. zapłaty określonej kwoty pieniężnej lub dostarczenia określonej ilości towarów lub usług. Należność może wynikać z umowy lub przepisów prawa, np. w przypadku podatków, mandatów itp. Należność może być wymagalna, czyli dłużnik jest zobowiązany do jej natychmiastowego uregulowania, lub też nie wymagalna, co oznacza, że dłużnik ma określony czas na jej uregulowanie.