MVP to skrót od angielskiego terminu „Minimum Viable Product”, czyli minimalny produkt gotowy. Jest to produkt lub usługa, które zawiera jedynie najważniejsze funkcje i jest wystarczająco dobra, aby przetestować jej wczesną wersję na rynku. MVP służy jako narzędzie do zbierania informacji zwrotnych od klientów, w celu zrozumienia ich potrzeb i dostosowania produktu lub usługi w odpowiedni sposób.

Istotą MVP jest minimalizacja kosztów i czasu, potrzebnych do opracowania i wypuszczenia produktu na rynek. Zamiast stworzyć w pełni rozbudowany produkt, przedsiębiorcy koncentrują się na opracowaniu podstawowych funkcjonalności, które umożliwią im szybkie wdrożenie produktu i pozyskanie pierwszych klientów. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą szybciej przetestować swoją koncepcję, uzyskać feedback od klientów i dostosować produkt lub usługę do ich potrzeb.

MVP jest szczególnie popularne wśród startupów i firm internetowych, które często działają w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku, gdzie szybka reakcja na zmiany rynkowe jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu.