Metoda Lean Startup to podejście do prowadzenia biznesu, które zakłada, że przedsiębiorcy powinni kierować się szybkim testowaniem, iteracyjnym doskonaleniem i ciągłym dostosowywaniem swoich produktów lub usług do potrzeb rynku.

Metoda ta została opracowana przez Erica Riesa i opiera się na filozofii lean manufacturing, która skupia się na minimalizacji marnotrawstwa, maksymalizacji wartości i ciągłym doskonaleniu procesów.

W ramach metody Lean Startup, przedsiębiorcy starają się stworzyć tzw. Minimum Viable Product (MVP), czyli produkt lub usługę, która zawiera jedynie najważniejsze funkcje i jest wystarczająco dobra, aby przetestować jej wczesną wersję na rynku. Następnie, przedsiębiorcy starają się pozyskać feedback od klientów, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby i dostosować produkt lub usługę w odpowiedni sposób.

W metodzie Lean Startup ważne jest także podejście eksperymentalne i ciągłe testowanie hipotez. Przedsiębiorcy starają się szybko wdrażać zmiany i eksperymentować z różnymi rozwiązaniami, aby znaleźć najbardziej efektywną strategię biznesową.

Metoda Lean Startup jest szczególnie popularna wśród startupów i firm internetowych, które chcą szybko osiągnąć sukces i zminimalizować ryzyko związane z rozwojem nowych produktów lub usług.