Licencja to umowa między właścicielem praw autorskich lub patentów (licencjodawca) a osobą lub przedsiębiorstwem (licencjobiorca), która pozwala na korzystanie z tych praw w zamian za określone wynagrodzenie lub opłaty licencyjne. Licencja może dotyczyć różnych rodzajów praw, takich jak prawa autorskie do programów komputerowych, znaki towarowe, patenty, projekty przemysłowe, wzory użytkowe itp. Licencja określa zakres i warunki korzystania z praw, w tym czas trwania, terytorium, sposób korzystania z praw, obowiązki i odpowiedzialności obu stron umowy.