Leasing to umowa, na mocy której jeden podmiot (leasingodawca) oddaje drugiemu podmiotowi (leasingobiorcy) do korzystania określone mienie na czas określony w zamian za wynagrodzenie w postaci określonych rat leasingowych.

Leasing jest popularnym sposobem finansowania zakupu różnego rodzaju aktywów, takich jak samochody, maszyny, sprzęt komputerowy, nieruchomości czy statki. Leasing może być korzystny dla przedsiębiorstw, które chcą uniknąć wydatków związanych z zakupem nowych aktywów, które są potrzebne do prowadzenia działalności. W przypadku leasingu, leasingobiorca płaci leasingodawcy określone raty leasingowe, co umożliwia mu korzystanie z aktywu, ale leasingodawca pozostaje właścicielem aktywu przez cały okres trwania umowy leasingowej.

Istnieją różne formy leasingu, w tym leasing finansowy, operacyjny i zwrotny. W leasingu finansowym leasingobiorca po zakończeniu umowy może stać się właścicielem aktywu, natomiast w leasingu operacyjnym leasingodawca zazwyczaj pozostaje właścicielem aktywu przez cały okres trwania umowy. Leasing zwrotny jest formą leasingu, w której leasingobiorca ma opcję zwrotu aktywu po upływie umowy lub jego wykupu po niższej cenie.

Leasing ma wiele zalet, takich jak uniknięcie wydatków związanych z zakupem nowych aktywów, a także możliwość korzystania z najnowszych technologii i sprzętu bez konieczności ciągłego ich zakupu. Wadą leasingu może być wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnym finansowaniem.