Koszty uzyskania przychodu to wydatki, które ponosimy w celu osiągnięcia przychodu z pracy, działalności gospodarczej, dzierżawy, najmu, kapitałów pieniężnych oraz z innych źródeł.

W przypadku pracowników najczęściej koszty uzyskania przychodu to koszty dojazdu do pracy, zakupu ubrań służbowych czy szkoleń związanych z wykonywanym zawodem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu m.in. wydatki związane z zakupem materiałów czy narzędzi, koszty wynagrodzenia pracowników, opłaty za wynajem biura czy samochodu służbowego.

Koszty uzyskania przychodu są ważne z punktu widzenia podatkowego, ponieważ są one odliczane od przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania. Oznacza to, że osoba, która ponosi koszty uzyskania przychodu, płaci podatek tylko od kwoty, która pozostaje po odliczeniu tych kosztów. W zależności od kraju i rodzaju przychodu, koszty uzyskania przychodu mogą być określone przez ustawodawstwo lub ustalane indywidualnie dla każdego podatnika.