Hipoteka to zabezpieczenie kredytu lub pożyczki na nieruchomości, której właściciel jest dłużnikiem. W ramach hipoteki na nieruchomość zostaje wpisane prawo zabezpieczenia w księdze wieczystej, co oznacza, że w razie niewypłacalności dłużnika, wierzyciel ma prawo do egzekucji z nieruchomości.

Hipoteka może być udzielona zarówno przez bank, jak i przez inne instytucje finansowe lub osoby prywatne, które udzielają kredytów pod zastaw nieruchomości. Wysokość kredytu lub pożyczki jest uzależniona od wartości nieruchomości i wynosi zwykle do 80% jej wartości.

W momencie spłaty kredytu lub pożyczki, hipoteka zostaje wykreślona z księgi wieczystej. W przypadku braku spłaty, wierzyciel ma prawo do egzekucji z nieruchomości, co może oznaczać sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji.

Hipoteka jest często stosowanym zabezpieczeniem kredytów mieszkaniowych oraz kredytów inwestycyjnych na cele biznesowe.