Egzekucja podatkowa to proces przymusowego ściągania zaległych zobowiązań podatkowych, czyli niezapłaconych przez podatnika podatków oraz innych należności publicznoprawnych, takich jak mandaty, kary finansowe, grzywny, odsetki czy koszty egzekucji.

Egzekucja podatkowa jest jednym z narzędzi stosowanych przez organy podatkowe w celu wyegzekwowania zaległych należności od podatników. Organ podatkowy może skorzystać z różnych sposobów egzekucji, w tym:

  • zajęcia rachunku bankowego,
  • zajęcia wynagrodzenia lub emerytury,
  • zajęcia nieruchomości,
  • zajęcia pojazdów,
  • sprzedaży nieruchomości lub ruchomości na licytacji komorniczej.

Egzekucja podatkowa jest procesem skomplikowanym, który odbywa się z zachowaniem określonych procedur prawnych i ograniczeń ustawowych. W przypadku egzekucji organy podatkowe zobowiązane są do informowania podatnika o prowadzonej egzekucji oraz udzielania odpowiedzi na jego pytania. Podatnik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu lub odwołania od egzekucji podatkowej, jeśli uważa, że organ podatkowy działa w sposób niezgodny z prawem.