W aspekcie podatków, banderola to naklejka lub specjalny znak umieszczany na opakowaniach wyrobów akcyzowych, takich jak alkohol, wyroby tytoniowe, paliwa czy oleje napędowe. Banderola pełni funkcję kontrolną i poświadcza, że produkt został opodatkowany i legalnie wprowadzony na rynek.

W Polsce, banderolowanie wyrobów akcyzowych jest obowiązkowe i wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na ich produkcję, obieg i sprzedaż. W przypadku naruszenia obowiązków banderolowych, takich jak brak banderoli lub jej fałszowanie, przewidziane są sankcje karno-skarbowe.

Dlatego też, w kontekście podatków, banderola jest ważnym elementem kontroli i egzekwowania przepisów dotyczących wyrobów akcyzowych.