B2B oznacza skrót od angielskiego terminu „Business to Business”, czyli w wolnym tłumaczeniu „biznes dla biznesu”. Jest to model biznesowy, w którym jedna firma oferuje swoje produkty lub usługi innym firmom.

W przypadku B2B, relacje biznesowe opierają się na handlu pomiędzy firmami, a nie na sprzedaży bezpośrednio do konsumentów końcowych. Przykładowo, producent maszyn do produkcji żywności może sprzedawać swoje urządzenia innym firmom produkującym żywność, a nie bezpośrednio do konsumentów końcowych.

Relacje biznesowe B2B często charakteryzują się dłuższym cyklem sprzedaży oraz większą złożonością procesów zakupowych i negocjacji. Firmy, które prowadzą biznes B2B, często mają złożone sieci dostawców i partnerów biznesowych, co wymaga skomplikowanych umów i negocjacji.

B2B to jedna z najczęściej stosowanych form biznesowych na świecie, w której wiele firm działa wyłącznie na rynku B2B.