Akord premiowany to forma wynagrodzenia pracowników, która łączy w sobie elementy akordu oraz premii. Oznacza to, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę na zasadzie akordu, jednak może dodatkowo otrzymać premię w zależności od osiągniętych przez niego wyników lub celów.

Przykładem może być sytuacja, w której pracownik w fabryce produkującej samochody otrzymuje wynagrodzenie za zmontowanie jednego samochodu na zasadzie akordu, ale dodatkowo może otrzymać premię za osiągnięcie określonych celów produkcyjnych, takich jak np. przekroczenie miesięcznej produkcji samochodów o 10%.

Akord premiowany ma zachęcać pracowników do wykonywania pracy bardziej wydajnie i efektywnie, a jednocześnie motywować do osiągania wyższych wyników i celów. Dzięki temu pracownicy mają większą kontrolę nad swoim wynagrodzeniem i mogą go zwiększać, gdy poprawiają swoje umiejętności lub wydajność pracy.

Forma ta jest stosowana w wielu branżach, szczególnie tam, gdzie pracownicy mają wpływ na jakość lub wydajność swojej pracy, takich jak w produkcji, logistyce czy usługach.