CEIDG to skrót od Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli systemu prowadzonego przez Ministra Rozwoju i Finansów w Polsce, w którym zarejestrowane są dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne. System ten ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom załatwiania formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz umożliwienie instytucjom publicznym uzyskania informacji na temat prowadzonej przez nich działalności.

W CEIDG można dokonać rejestracji działalności gospodarczej, wprowadzić zmiany w danych rejestracyjnych, zawiesić lub wznowić działalność, jak również zlikwidować działalność gospodarczą. Założenie i prowadzenie działalności gospodarczej jest w Polsce obecnie w dużej mierze oparte na rejestracji w CEIDG, co upraszcza proces rejestracji i pozwala na uzyskanie statusu przedsiębiorcy w stosunkowo krótkim czasie.