Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, możesz odliczać wiele wydatków od podatku dochodowego, które są związane z Twoją działalnością. Poniżej przedstawiam kilka przykładów:

  • Koszty prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak koszty wynajmu biura, koszty mediów, telefonu, internetu i innych kosztów eksploatacyjnych.
  • Zakup materiałów i sprzętu związanych z Twoją działalnością, takich jak narzędzia, sprzęt komputerowy, oprogramowanie itp.
  • Koszty szkoleń i kursów, które są związane z Twoją działalnością, np. szkolenia z zakresu księgowości, marketingu, zarządzania projektami itp.
  • Koszty podróży służbowych, takie jak koszty paliwa, noclegów, biletów na samolot itp.
  • Koszty księgowości i doradztwa podatkowego, takie jak opłaty za usługi biura rachunkowego lub doradztwa podatkowego.
  • Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które płacisz jako przedsiębiorca.
  • Koszty reklamy i promocji swojej działalności, takie jak koszty produkcji materiałów reklamowych, koszty reklam w mediach, koszty udziału w targach itp.

Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej można odliczyć od podatku dochodowego. Przykłady kosztów, które nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów, to np. wydatki na cel prywatny, np. koszty opłacenia rachunków za prywatny telefon lub media, koszty zakupu prywatnego samochodu itp.

Dlatego ważne jest, aby prowadzić dokładną i rzetelną dokumentację księgową oraz skonsultować się z doświadczonym księgowym lub doradcą podatkowym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat odliczeń podatkowych, które mogą być dostępne dla Twojej działalności gospodarczej.