Skrót AKC w kontekście podatków oznacza „Akcyzę”. Jest to rodzaj podatku płaconego nałożonego na określone towary, takie jak alkohol, papierosy, paliwa oraz niektóre rodzaje samochodów i pojazdów. Akcyza jest pobierana przez organy podatkowe w momencie wprowadzenia tych towarów do obrotu, czyli zwykle na granicy kraju lub w momencie wydania ich z magazynu podatkowego. Wysokość akcyzy jest zwykle wyrażona w formie stałej kwoty za jednostkę towaru lub jako procentowa stawka od ceny produktu. Akcyza jest często stosowana jako narzędzie polityki podatkowej, aby zmniejszyć konsumpcję towarów uważanych za szkodliwe dla zdrowia lub środowiska, a także jako źródło dochodów dla państwa.