Skrót ZUS oznacza Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który jest instytucją działającą w Polsce i zajmującą się ubezpieczeniami społecznymi. ZUS odpowiada za gromadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz za wypłacanie świadczeń z tych ubezpieczeń.

W Polsce ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe, a każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę jest automatycznie ubezpieczony przez pracodawcę w ZUS-ie. Składki na ubezpieczenia społeczne są pobierane zarówno od pracowników, jak i pracodawców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest jednym z największych instytucji w Polsce, a jego rola w systemie ubezpieczeń społecznych jest kluczowa. ZUS zapewnia ochronę socjalną obywatelom w przypadku choroby, niezdolności do pracy, starości, wypadku czy śmierci, a także służy pomocą w przypadku problemów z emeryturą, rentą czy innymi świadczeniami z ubezpieczeń społecznych.