Skrót VAT-7K oznacza specjalną formę deklaracji VAT-7, którą stosuje się w przypadku dokonywania importu towarów z państw spoza Unii Europejskiej lub nabycia towarów na terytorium Polski od podmiotów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT w Polsce.

Formularz VAT-7K służy do deklarowania wysokości podatku należnego oraz podatku naliczonego w odniesieniu do tych transakcji. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkiem podatnika, który jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT od importowanych towarów lub nabycia towarów od niezarejestrowanych podatników VAT.

Formularz VAT-7K składa się z kilku sekcji, w których należy wpisać odpowiednie dane dotyczące importu towarów lub nabycia towarów od niezarejestrowanych podatników VAT, a także informacje o podatku należnym i naliczonym. Deklarację VAT-7K należy złożyć w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.