Skrót PIT oznacza „Podatek dochodowy od osób fizycznych”. Jest to rodzaj podatku płaconego przez osoby fizyczne na dochody uzyskane przez nie w ciągu roku podatkowego. W Polsce PIT jest pobierany przez organy podatkowe, a wysokość podatku zależy od wysokości osiągniętego dochodu i zastosowanych stawek podatkowych. W Polsce rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, a rozliczenie PIT musi być złożone do 30 kwietnia następnego roku.