Skrót PIT-37 odnosi się do formularza zeznania podatkowego, który składają osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub będące wspólnikami spółek cywilnych.

Formularz PIT-37 służy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. W zeznaniu PIT-37 podatnik powinien ująć m.in. wysokość uzyskanego dochodu, koszty uzyskania przychodu oraz wysokość zaliczek na podatek dochodowy dokonanych w okresie rozliczeniowym.

PIT-37 należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym osiągnięto dochody podlegające opodatkowaniu.