Skrót PIT-36L odnosi się do formularza zeznania podatkowego, który składają podatnicy rozliczający się z dochodów uzyskanych w Polsce w formie pracy najemnej (umowa o pracę) lub zlecenia (umowa-zlecenie), a jednocześnie korzystający z ulgi na dziecko.

Formularz PIT-36L różni się od standardowego formularza PIT-36 tym, że zawiera dodatkowe pola dotyczące ulgi na dziecko, takie jak ilość dzieci, na które przysługuje ulga, oraz wysokość ulgi, jaką podatnik może odliczyć od swojego podatku dochodowego.

Podatnik, który składa formularz PIT-36L, musi mieć na uwadze, że w przypadku błędów lub nieprawidłowości w deklaracji, organ podatkowy może wystąpić z zapytaniem o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawo do ulgi na dziecko. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał dostarczyć organowi właściwe dokumenty, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych kwot podatku.