Skrót PIT-36 odnosi się do formularza zeznania podatkowego, który składają podatnicy rozliczający się z dochodów uzyskanych w Polsce w formie pracy najemnej (umowa o pracę) lub zlecenia (umowa-zlecenie).

Formularz PIT-36 jest przeznaczony dla podatników, którzy mają tylko jeden lub dwa źródła dochodu z pracy, a ich dochód nie przekracza określonej kwoty. W formularzu tym podatnik podaje informacje dotyczące swoich dochodów, wydatków uzyskanych przy ich uzyskiwaniu oraz odliczeń od podatku.

W PIT-36 podatnik musi m.in. podać swoje dane osobowe, informacje o dochodach z pracy, wysokość kosztów uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku, wysokość podatku naliczonego oraz inne informacje dotyczące ewentualnych ulg czy odliczeń.

PIT-36 należy złożyć w terminie do 30 kwietnia każdego roku, chyba że podatnik składa zeznanie przedterminowe, wówczas termin ten może ulec skróceniu.