Opłata restrukturyzacyjna to rodzaj opłaty pobieranej w niektórych krajach przez organy państwowe za dokonanie restrukturyzacji długu publicznego lub prywatnego. Opłata ta jest pobierana w celu pokrycia kosztów procesu restrukturyzacji oraz zmniejszenia obciążenia finansowego dla państwa lub innych podmiotów, które udzielają pomocy restrukturyzacyjnej.

Opłata restrukturyzacyjna może być pobierana w różnych formach, np. jako procent od kwoty restrukturyzowanego długu lub jako stała opłata za dokonanie restrukturyzacji. Wysokość opłaty restrukturyzacyjnej jest zwykle ustalana przez organy państwowe i może różnić się w zależności od kraju oraz rodzaju restrukturyzacji.

Opłata restrukturyzacyjna jest jednym ze sposobów finansowania procesu restrukturyzacji, który umożliwia uporządkowanie sytuacji finansowej podmiotu i jego dalszą działalność. Jednocześnie, jej pobieranie może budzić kontrowersje i być krytykowane jako dodatkowe obciążenie dla restrukturyzowanych podmiotów i ich wierzycieli.