Osoba prawna to twór prawnie uznawany, posiadający zdolność prawną (czyli zdolność do posiadania praw i obowiązków) i mający możliwość dokonywania czynności prawnych w swoim imieniu. Osobą prawną może być np. spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacja, stowarzyszenie, państwo czy gmina. Istnienie osoby prawnej pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej, nabywanie majątku, zaciąganie zobowiązań i innych czynności prawnych. Osoba prawna może podlegać odpowiedzialności cywilnej lub karnoskarbowej w zależności od rodzaju swojej działalności.