Doradca podatkowy to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa podatkowego i świadcząca usługi doradztwa podatkowego na rzecz swoich klientów. Doradca podatkowy jest uprawniony do wykonywania czynności związanych z doradztwem podatkowym, takich jak:

  • Udzielanie porad w zakresie rozliczeń podatkowych i planowania podatkowego,
  • Pomoc w sporządzaniu deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów wymaganych przez organy podatkowe,
  • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi,
  • Ocenianie konsekwencji podatkowych związanych z planowanymi działaniami gospodarczymi.

Doradca podatkowy może działać jako samodzielny przedsiębiorca lub pracownik biura doradztwa podatkowego. Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego, trzeba uzyskać stosowne kwalifikacje poprzez odbycie specjalistycznych studiów lub kursów oraz zdanie egzaminu państwowego. Doradcy podatkowi podlegają także kodeksowi etycznemu, który reguluje zasady wykonywania zawodu i wymaga przestrzegania standardów moralnych i zawodowych.