Członek zarządu to osoba, która jest wybrana przez radę nadzorczą lub akcjonariuszy, aby zarządzać firmą lub organizacją. Członek zarządu jest zwykle odpowiedzialny za podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących działalności firmy lub organizacji, zarządzanie zespołem kierowniczym i kontrolowanie wykonywania polityki firmy lub organizacji.

Członkowie zarządu mają często ważne obowiązki i ponoszą duże odpowiedzialności. Ich zadaniem jest dbanie o interesy firmy lub organizacji, jej rozwój i przestrzeganie prawa oraz etyki biznesowej. W większych firmach, zarząd składa się z kilku członków, z których każdy może być odpowiedzialny za różne obszary, takie jak finanse, sprzedaż, marketing, produkcja czy HR.