Biegły rewident to osoba, która posiada uprawnienia do przeprowadzania audytów i badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów gospodarczych. Biegły rewident jest wykwalifikowanym specjalistą w dziedzinie rachunkowości, finansów i podatków.

Głównym zadaniem biegłego rewidenta jest dokładne zbadanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy zostały one sporządzone zgodnie z wymaganiami ustawowymi i standardami rachunkowości. Biegły rewident ocenia również skuteczność systemów i procedur kontrolnych stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Biegły rewident może być zatrudniony przez firmę, ale może też działać jako niezależny konsultant lub ekspert sądowy. W Polsce, uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta nadaje Ministerstwo Finansów, na podstawie ustawy o biegłych rewidentach.

Badania przeprowadzane przez biegłych rewidentów są ważne dla rzetelnego i transparentnego funkcjonowania rynku finansowego oraz dla zapewnienia zaufania inwestorów i konsumentów do danych finansowych przedsiębiorstw.