Anioł biznesu to inwestor, który inwestuje w nowo powstające lub rozwijające się firmy, które mają potencjał wysokiego zysku, ale jednocześnie są zbyt małe lub zbyt ryzykowne dla inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze inwestycyjne czy banki. Anioł biznesu inwestuje w przedsiębiorstwa, które dopiero zaczynają swoją działalność, ale posiadają innowacyjny produkt lub usługę, lub te, które mają już jakiś produkt lub usługę na rynku i potrzebują wsparcia finansowego na dalszy rozwój.

Anioł biznesu nie tylko inwestuje swoje pieniądze w przedsiębiorstwa, ale także może oferować swoje doświadczenie, wiedzę oraz kontakty w celu pomocy w rozwoju biznesu. Ponadto, anioł biznesu często inwestuje w branże, w których ma już doświadczenie lub interesuje go rozwój. Zwykle aniołowie biznesu inwestują kwoty w zakresie od kilku do kilkuset tysięcy dolarów, a ich zyski zależą od sukcesu inwestycji.

Aniołowie biznesu odgrywają ważną rolę w rozwoju nowych przedsięwzięć, ponieważ inwestują w projekty, które często nie otrzymałyby wsparcia finansowego z innych źródeł. Wiele z tych projektów ma potencjał stać się przyszłymi liderami w swojej branży, co przekłada się na korzyści dla samego anioła biznesu, jak również dla gospodarki i społeczeństwa jako całości.