Administrator bezpieczeństwa informacji to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i danych przechowywanych w tych systemach. Administrator bezpieczeństwa informacji ma za zadanie zapobieganie atakom na systemy informatyczne, ochronę poufnych informacji, monitorowanie systemów pod kątem zagrożeń i awarii, a także opracowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji.

Do głównych zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

  • Zapobieganie atakom na systemy informatyczne
  • Monitorowanie systemów pod kątem zagrożeń i awarii
  • Opracowanie i wdrażanie polityk bezpieczeństwa informacji
  • Ochrona poufnych informacji
  • Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji
  • Analiza incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji
  • Wdrażanie systemów i narzędzi zwiększających bezpieczeństwo informacji.

Współpracuje on z innymi pracownikami IT i decyzyjnymi w organizacji, aby zapewnić, że systemy informatyczne i dane są chronione i aby organizacja spełniała wymagania regulacji dotyczących bezpieczeństwa informacji.