Moment powstania obowiązku podatkowego zależy od rodzaju podatku. W ogólnym przypadku, obowiązek podatkowy powstaje, gdy spełnione są określone przesłanki, określone przez odpowiednie przepisy prawa podatkowego.

W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) obowiązek podatkowy powstaje w momencie osiągnięcia przychodu podlegającego opodatkowaniu. Przykładowo, jeśli jesteś zatrudniony na etacie, to Twój obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania wynagrodzenia za pracę.

W przypadku podatku od towarów i usług (VAT) obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i wystawiasz faktury za sprzedaż towarów lub usług, to Twój obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury.

W każdym przypadku, ważne jest, aby poznać szczegółowe przepisy prawa podatkowego dotyczące danego rodzaju podatku, ponieważ dokładne przesłanki powstania obowiązku podatkowego mogą się różnić w zależności od rodzaju podatku.