Doręczenie to czynność polegająca na przekazaniu pisma, dokumentu lub innych przedmiotów osobie, dla której są one adresowane. Zgodnie z przepisami prawa, doręczenie powinno być dokonane w sposób, który zapewni pewność co do faktu, że przesyłka trafiła do właściwej osoby. Poniżej przedstawiam zasady dokonywania doręczeń:

  1. Doręczenie może być dokonane osobiście, przez doręczyciela lub przez urzędnika pocztowego. Osoba doręczająca powinna posiadać legitymację potwierdzającą jej tożsamość oraz uprawnienia do dokonania doręczenia.
  2. Doręczenie powinno odbyć się pod adresem osoby, dla której dokument jest przeznaczony. W przypadku, gdy adres jest niepełny lub nieczytelny, doręczyciel może dokonać doręczenia na podstawie innych danych, takich jak nazwisko, numer PESEL lub numer identyfikacyjny NIP.
  3. Jeśli osoba, do której doręczono dokument, nie jest obecna w momencie doręczenia, dokument może być pozostawiony z pouczeniem lub zostawić awizo w skrzynce pocztowej.
  4. Doręczenie może być dokonane także poprzez przesłanie dokumentu drogą elektroniczną, jeśli osoba, dla której jest przeznaczony, wyraziła na to zgodę. W takim przypadku konieczne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz potwierdzenia otrzymania dokumentu.
  5. Doręczenie za granicą odbywa się na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa obowiązujących w danym kraju.

Wszystkie zasady dokonywania doręczeń powinny być przestrzegane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości dokonania doręczenia, zawsze należy skontaktować się z odpowiednią instytucją lub adwokatem.