Organy kontroli skarbowej to instytucje państwowe odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów podatkowych oraz egzekwowanie obowiązków podatkowych przez podatników. W Polsce istnieją trzy rodzaje organów kontroli skarbowej:

  1. Urzędy Skarbowe – to podstawowe organy kontroli skarbowej. Ich głównym zadaniem jest pobór podatków oraz prowadzenie kontroli podatkowej.
  2. Krajowa Administracja Skarbowa – to instytucja nadzorująca działalność Urzędów Skarbowych i koordynująca ich działania. Krajowa Administracja Skarbowa pełni również funkcję organu odwoławczego w sprawach podatkowych.
  3. Izby Administracji Skarbowej – to organy specjalistyczne, które zajmują się skomplikowanymi sprawami podatkowymi i egzekucją długów podatkowych.

Organy kontroli skarbowej mają prawo do prowadzenia kontroli podatkowej, w ramach której mogą żądać od podatnika udostępnienia dokumentów i informacji dotyczących jego działalności gospodarczej oraz przeprowadzać kontrole finansowe i rachunkowe. Organy te mają również prawo wystawienia decyzji podatkowych, na podstawie których pobierane są należności podatkowe lub nakładane kary za naruszenie przepisów podatkowych.