Zwolnienia podatkowe mogą przybierać różne formy i zwykle zależą od przepisów ustawy podatkowej danego kraju. Poniżej przedstawiam kilka przykładów zwolnień podatkowych, które mogą występować w różnych systemach podatkowych:

  • Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) dla osób o niskich dochodach – w niektórych krajach obowiązuje progresywny podatek dochodowy, który zależy od wysokości dochodu. Osoby o niskich dochodach często są zwolnione z obowiązku płacenia podatku.
  • Zwolnienie podatku od spadków i darowizn dla najbliższej rodziny – w niektórych krajach, np. w Polsce, najbliższa rodzina, czyli małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo oraz ich małżonkowie i zięciowie, są zwolnieni z podatku od spadków i darowizn.
  • Zwolnienie z podatku VAT dla małych podmiotów – w niektórych krajach istnieją zwolnienia z podatku VAT dla małych firm, które nie przekraczają określonego progu przychodów.
  • Zwolnienie podatku od nieruchomości dla określonych obiektów – w niektórych przypadkach, np. gdy nieruchomość jest wykorzystywana na cele kulturalne lub religijne, może obowiązywać zwolnienie z podatku od nieruchomości.
  • Zwolnienie z podatku od towarów i usług (VAT) dla określonych towarów i usług – w niektórych krajach niektóre towary i usługi mogą być objęte zwolnieniem z podatku VAT, np. usługi medyczne, edukacyjne czy usługi związane z kulturą.

Zwolnienia podatkowe są zwykle określone w ustawie podatkowej i mogą zależeć od określonych okoliczności, takich jak wysokość dochodu, rodzaj dochodu, cel wykorzystania nieruchomości czy rodzaj towarów i usług.