Zadatek i zaliczka to dwie różne formy płatności, które mają podobne zastosowanie jako zabezpieczenie interesów stron w transakcjach handlowych. Jednak, istnieją pewne różnice między nimi.

Zadatek to część zapłaty za towar lub usługę, która jest wpłacana przez kupującego lub zleceniodawcę przed podpisaniem umowy. Zadatek jest traktowany jako zobowiązanie do zawarcia umowy, a jego wpłata potwierdza poważny zamiar kupującego lub zleceniodawcy do dokonania transakcji. W przypadku, gdy kupujący lub zleceniodawca nie wykonują umowy, sprzedający lub wykonawca mogą zatrzymać zadatek jako rekompensatę za poniesione koszty.

Zaliczka, z drugiej strony, to część płatności za towar lub usługę, która jest dokonywana z góry, przed rozpoczęciem pracy lub dostarczeniem produktu. Zaliczka stanowi pewnego rodzaju depozyt, który ma potwierdzić zobowiązanie do wykonania umowy oraz zabezpieczyć interesy sprzedającego lub wykonawcy. Po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru, zaliczka jest odejmowana od całkowitej kwoty płatności.

Podsumowując, zadatek jest formą zabezpieczenia przed zawarciem umowy, a zaliczka to forma płatności z góry, która ma na celu zabezpieczyć interesy sprzedającego lub wykonawcy przed ryzykiem niezapłacenia za wykonaną pracę lub dostarczony towar.